Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Medlemsskab årligt (2024/25)

Kr. 1.000,-

Kan du blive medlem ?

 • En kompetencegivende grunduddannelse af mindst 3 års varighed som er rettet mod børne- og  familie området.
eller
 • Anden kompetencegivende uddannelse og erfaring i arbejdet med sårbare familier
samt
 • Faglig viden om og erfaring med børn og unges almene udvikling.

Ansøgning om optagelse:

Du søger om optagelse i foreningen ved at udfylde et skema med din baggrund. Herefter modtager du svar på ansøgningen.

Du skal herefter på foreningens grundkursus. Der afholdes flere kurser i årets løb - primært på Zoom, men også enkelte med fremmøde. Grundkursus skal være gennemført før den endelige optagelse i foreningen.

Prisen for grundkurset er i 2024 er kr. 2.995,00 


Grundkurser 2024

Grundkursus Hold 12 afholdes fysisk på følgende datoer: 20 april + 4 maj 2024. Begge dage fra kl. 9.00- 16.00. Enten i Hedehusene eller Tåstrup

Grundkursus Hold 13 afholdes online på zoom på følgende datoer: 23.-24. september + 07.-08. oktober 2024. Alle dage kl. 9-12

Prisen er p.t 2.995,- kr. Dog plus forplejning, når kurset afholdes i Hedehusene eller Tåstrup.

Der skal være min. 5 tilmeldte på online kursus og 6 tilmeldte, hvis det er fysisk.

Som medlem af PS-foreningen får du:

 • Adgang til at stå på vores medlemsliste. Forældre og kommunerne benytter denne til at finde kompetente og kvalificerede støttepersoner. Ofte modtager foreningstelefonen opkald  fra forældre som ønsker hjælp til at finde en støtteperson
 • Adgang til backend på denne hjemmeside. Her finder du masser af lovstof, tidligere nyhedsbreve, referater fra bestyrelsesmøder, liste over ERFAgrupper, liste over arbejdsgrupper mv.
 • Adgang til lukket facebookgruppe, hvor der debatteres, stilles spørsmål og linkes til relevante artikler
 • Årligt lovopdateringskursus.
 • Tema aftner
 • Generalforsamling, med interessant oplægsholder 
 • Mulighed for at være med i en ERFA gruppe( erfarings/sparringgruppe), hvor du møder andre § 75 støttepersoner. ERFAgruppen  vælger selv, hvor ofte de mødes. Det er ikke supervision, men der er mulighed for at tale generelt om opgaver, lovgivning, få vejledning af kollegaer, om det at være selvstændig ( pension, forsikringer osv. 
 • Nyhedsbreve om hvad der rører sig i foreningen
 • Grundkursus 


Vedtægternes § 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der har:

- En kompetencegivende grunduddannelse af mindst 3 års varighed som er rettet mod børne- og  familie området.
eller
- Anden kompetencegivende uddannelse og erfaring i arbejdet med sårbare familier
samt

- Faglig viden om og erfaring med børn og unges almene udvikling

Stk. 2 Ansøgning om optagelse sker på et af foreningen udarbejdet skema. Skemaet ligger på foreningens hjemmeside. Dokumentation i forhold til punkt 1 og 2 skal på forlangende kunne fremvises.

Stk. 3 Det er bestyrelsen, der afgør om den enkelte ansøger har de, efter, nødvendige kvalifikationer, der skal til for at kunne opnå medlemskab af foreningen. Ansøgningerne behandles løbende af bestyrelsen.

Stk. 4 Det er obligatorisk for opnåelse af medlemskab, at man gennemfører foreningens grundkursus i rollen som § 54,1 støtteperson. Prisen for kurset fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5 For tidligere medlemmer gælder samme optagelsesvilkår, medmindre der kan fremvises dokumentation for gennemført grundkursus.


PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software