PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Medlemsskab årligt (2021/22)

Kr. 700,-

Kan du blive medlem ?

 • Kompetencegivende uddannelse af min. 3 års varighed rettet mod børne- og familieområdet
 • Indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med sårbare og udsatte familier
 • Viden om børn og unges almene udvikling
 • Gennemført PS-foreningens grundkursus

Ansøgning om optagelse:

Du søger om optagelse i foreningen ved at udfylde et skema med din baggrund. Herefter modtager du svar på ansøgningen.

Du skal herefter på foreningens grundkursus. Der afholdes flere kurser i årets løb - pt. på Zoom.

Prisen i 2021 er kr. 1995,00 


09.02.2022 + 10.02.2022+09.03.2022+ 10.03.2022. Alle dage fra kl. 9.00-12.00Grundkursus Hold 5 afholdes online på zoom på følgende datoer: 09.02 + 10.02 + 09.03 + 10.03.2022 - Alle dage kl. 9.00-12.00 

Grundkursus Hold 6 afholdes online på zoom på følgende datoer: 25.04 + 26.04 + 09.05 + 10.05.2022 - Alle dage kl. 9.00-12.00 

Som medlem af PS-foreningen får du:

 • Adgang til at stå på vores medlemsliste. Forældre og kommunerne benytter denne til at finde kompetente og kvalificerede støttepersoner. Ofte modtager foreningstelefonen opkald  fra forældre som ønsker hjælp til at finde en støtteperson
 • Adgang til backend på denne hjemmeside. Her finder du lovstof, tidligere nyhedsbreve, referater fra bestyrelsesmøder, liste over ERFAgrupper, liste over arbejdsgrupper mv.
 • Adgang til lukket facebookgruppe, hvor der debatteres, stilles spørsmål og linkes til relevante artikler
 • Årligt lovopdateringskursus.
 • Tema aftner
 • Generalforsamling, med interessant oplægsholder ( p.t afholdes denne på Zoom).
 • Mulighed for at være med i en ERFA gruppe( erfarings/sparringgruppe), hvor du møder andre § 54 støttepersoner. ERFAgruppen  vælger selv, hvor ofte de mødes. Det er ikke supervision, men der er mulighed for at tale generelt om opgaver, lovgivning, få vejledning af kollegaer, om det at være selvstændig ( pension, forsikringer osv. 
 • Nyhedsbreve om hvad der rører sig i foreningen
 • Grundkursus 


Vedtægternes § 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der har:

- En kompetencegivende grunduddannelse af mindst 3 års varighed som er rettet mod børne- og  familie området.
eller
- Anden kompetencegivende uddannelse og erfaring i arbejdet med sårbare familier
samt

- Faglig viden om og erfaring med børn og unges almene udvikling

Stk. 2 Ansøgning om optagelse sker på et af foreningen udarbejdet skema. Skemaet ligger på foreningens hjemmeside. Dokumentation i forhold til punkt 1 og 2 skal på forlangende kunne fremvises.

Stk. 3 Det er bestyrelsen, der afgør om den enkelte ansøger har de, efter, nødvendige kvalifikationer, der skal til for at kunne opnå medlemskab af foreningen. Ansøgningerne behandles løbende af bestyrelsen.

Stk. 4 Det er obligatorisk for opnåelse af medlemskab, at man gennemfører foreningens grundkursus i rollen som § 54,1 støtteperson. Prisen for kurset fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5 For tidligere medlemmer gælder samme optagelsesvilkår, medmindre der kan fremvises dokumentation for gennemført grundkursus.


PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software