Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Til sagsbehandlere

Støtteperson efter § 75 i Barnets Lov er ikke en beskyttet titel, der kræver en bestemt uddannelse. I PS-foreningen stiller vi dog krav om relevant grunduddannelse af min. 3 års varig og hertil viden og erfaring.

Vi optager kun medlemmer, der har gennemgået foreningens grundkursus.

PS-foreningens medlemmer deltager endvidere i ERFA grupper og tilbydes løbende relevante kurser der relaterer til opgaven.


Uvildighed

Med en støtteperson fra PS-foreningen er du som sagsbehandler sikker på at "dine forældre" får kvalificeret støtte. 

PS foreningens støttepersoner arbejder ud fra et etisk regelsæt. Det betyder at støttepersonen  kender sin rolle og derfor ikke kan afkræves rapporter eller vil referere fra samtaler med forældrene.

Til gengæld får du ikke "støj på linjen", da støttepersonen ikke forholder sig til kommunens afgørelser.

Forældrene har ret til selv at vælge deres støtteperson, men i praksis er det ofte sagsbehandleren, der henviser til en. Enten du henviser til en eller beder forældrene selv vælge ud fra en liste, håber vi du vil benytte PS-foreningens medlemsliste

  medlemsliste


Roligere anbringelse

I undersøgelser fremgår det at i de anbringelser, hvor forældre har tilknyttet en støtteperson med relevant socialfaglig baggrund, forløber anbringelsen mere roligt.

De fleste børn bekymrer sig om deres forældre og børnene fortæller og viser os, at de er glade for der er nogen der hjælper mor/far.Besøg

PS-foreningen kommer gerne på besøg i din kommune. Vi kan komme med et oplæg til et personalemøde, på en temadag eller bare få en snak om foreningen og vores arbejde. Kontakt vores PR-gruppe v/Helle Holmgren.Kontakt os for en aftale her


Aflønning

PS-foreningen er ikke en fagforening og der er ikke skrevet overenskomst på området. Vi beder dog om respekt for at PS foreningens medlemmer er fagprofessionelle der arbejder som selvstændige. Begge dele bør tænkes ind i aflønningen.
Som selvstændige har vi IKKE betalt ferie, pensionsordning, løn under sygdom, betalt frokost mv.

Der er stor forskel på hvordan de enkelte kommuner vælger af honorere opgaven og der er også forskel på hvordan PS-foreningens støttepersoner ønsker denne honorerering.
 • Hvad dækker en støttepersons honorar: 


 •  Arbejdstid
 •  Forberedelsestid
 •  Kørselstid (kan honoreres særskilt)
 •  Kørsel (kan honoreres særskilt)
 •   Pension
 •  Feriepenge
 •  Bil med dertilhørende udgifter, som arbejdsredskab til       at kunne komme rundt (inkl. Parkering)
 •  Supervision
 •  Arbejdstelefon
 •  Arbejdscomputer, herunder Office pakke med Word
 •  Gebyrer til banker for obligatoriske erhvervskonti
 •  Abonnement for fakturaservice
 •  Revisor/Bogholder
 •  Tilskud til obligatorisk barselsfond for selvstændige
 •  Diverse forsikringer – eksempelvis sygeforsikringer,   arbejdsskadeforsikringer o.a.
 •  Kontorartikler
 •  Udgifter i forbindelse med samtaler eks. kaffe, hvis man   har samtale på café
 •  Kurser/uddannelse
 •  Faglitteratur
 •  Udgifter til hjemmeside/domæne
 •  Reklame eks. visitkort, foldere/postkort
 •  Forplejning til faglige møder
 •  Administrativt arbejde eks. telefonsamtaler, sende   fakturer, kontrakter, afstemme bank, sende rykkere mv.

PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software