PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Til sagsbehandlere

Støtteperson efter § 54.1 er ikke en beskyttet titel, der kræver en bestemt uddannelse. I PS-foreningen stiller vi dog krav om relevant grunduddannelse af min. 3 års varig og hertil viden og erfaring.

Vi optager kun medlemmer, der har gennemgået foreningens grundkursus.

PS-foreningens medlemmer deltager endvidere i ERFA grupper og tilbydes løbende relevante kurser der relaterer til opgaven.


Uvildighed

Med en støtteperson fra PS-foreningen er du som sagsbehandler sikker på at "dine forældre" får kvalificeret støtte. 

PS foreningens støttepersoner arbejder ud fra et etisk regelsæt. Det betyder at støttepersonen  kender sin rolle og derfor ikke kan afkræves rapporter eller vil referere fra samtaler med forældrene.

Til gengæld får du ikke "støj på linjen", da støttepersonen ikke forholder sig til kommunens afgørelser.

Forældrene har ret til selv at vælge deres støtteperson, men i praksis er det ofte sagsbehandleren, der henviser til en. Enten du henviser til en eller beder forældrene selv vælge ud fra en liste, håber vi du vil benytte PS-foreningens medlemsliste

  medlemsliste

Aflønning

PS-foreningen er ikke en fagforening og der er ikke skrevet overenskomst på området. Vi beder dog om respekt for at PS foreningens medlemmer er fagprofessionelle der arbejder som selvstændige. Begge dele bør tænkes ind i aflønningen.

Der er stor forskel på hvordan de enkelte kommuner vælger af honorere opgaven og der er også forskel på hvordan PS-foreningens støttepersoner ønsker denne honorerering.


Besøg

PS-foreningen kommer gerne på besøg i din kommune. Vi kan komme med et oplæg til et personalemøde, på en temadag eller bare få en snak om foreningen og vores arbejde. Kontakt vores PR-gruppe v/Helle Holmgren.Kontakt os for en aftale herRoligere anbringelse

I undersøgelser fremgår det at i de anbringelser, hvor forældre har tilknyttet en støtteperson med relevant socialfaglig baggrund, forløber anbringelsen mere roligt.

De fleste børn bekymrer sig om deres forældre og børnene fortæller og viser os, at de er glade for der er nogen der hjælper mor/far.

PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software