Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Etisk udvalg:

Udpeget af bestyrelsen Anne-Kari Thomsen (ansvarlig)

Valgt på generalforsamlingen marts 2023: Dorthe Baüner LInd og Henrik Slot


Etiske regler


  • De etiske regler er bindende for alle medlemmer af PS foreningen.
  • Med udgangspunkt i etikreglerne, skal medlemmer af foreningen bestræbe sig på at opnå et fælles værdigrundlag I arbejdet med forældre til anbragte børn.
  • Støtten tager udgangspunkt i Socialministeriets vejledning til § 54.1.
  • Medlemmer af PS foreningen har som støttepersoner pligt til at forholde sig, til sin egen faglige udvikling gennem faglige kurser, mødevirksomhed og supervision. Foreningen forventer desuden, at medlemmerne deltager i en erfagruppe.
  • Medlemmer af PS foreningen skal som støttepersoner forholde sig åbent og respektfuldt overfor forældrene.
  • Medlemmer af PS foreningen arbejder som støttepersoner udelukkende på at støtte forældrene med udgangspunkt i forældrenes ønske og behov i forhold til anbringelsen.
  • Medlemmer af PS foreningen er, som støttepersoner efter § 54.1 uvildige og neutrale og kan derfor ikke på samme tid varetage rollen som § 54.2, bisidderrollen eller roller efter § 52 overfor forældrene eller deres anbragte børn.
  • Medlemmer af PS foreningen har som støttepersoner kun kontakt med forvaltning eller anbringelsessted sammen med forældrene og efter forældrenes ønske. Hvis støttepersonen, i forbindelse med ansættelsen, får oplysninger af sagsbehandleren om sagen, så orienterer støttepersonen forældrene om, hvad de har fået at vide.
  • Såfremt støttepersonen deltager i møder med eksempelvis forvaltning eller anbringelsessted, skal støttepersonens rolle være aftalt med forældrene i forvejen, og han/hun kan ikke være forældrenes talerør/bisidder.
  • Støttepersonen har kun adgang til sagsakter i det omfang, forældrene ønsker det.

PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software