Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Om PS-foreningen

Foreningens formål

PS-foreningen er en interesseorganisation for støttepersoner, der arbejder efter Lov om Socialservice SEL. § 54.stk. 1.


Formål:

 • at udbrede kendskab til og forståelse for støtteperson ordningen
 • at kvalificere støttepersoner

 • at skabe kontakt og erfaringsudveksling blandt foreningens medlemmer

 • at fremme forståelsen for de vilkår forældre til anbragte børn befinder sig i

 • at sikre forældrenes retssikkerhed

 • at formidle støttepersoner til forældre

Foreningen er uafhængig af parti- og fagforeningspolitiske interesserEtiske regler
 • De etiske regler er bindende for alle medlemmer af PS- foreningen.
 • Med udgangspunkt i etikreglerne, skal medlemmer af foreningen bestræbe sig på at opnå et fælles værdigrundlag I arbejdet med forældre til anbragte børn.
 • Støtten tager udgangspunkt i Socialministeriets vejledning til § 54,1.
 • Medlemmer af PS-foreningen har som støttepersoner pligt til at forholde sig, til sin egen faglige udvikling gennem faglige kurser, mødevirksomhed og supervision. Foreningen forventer desuden, at medlemmerne deltager i en erfagruppe.
 • Medlemmer af PS-foreningen skal som støttepersoner forholde sig åbent og respektfuldt overfor forældrene.
 • Medlemmer af PS-foreningen arbejder som støttepersoner udelukkende på at støtte forældrene med udgangspunkt i forældrenes ønske og behov i forhold til anbringelsen.
 • Medlemmer af PS-foreningen er, som støttepersoner efter § 54,1 uvildige og neutrale og kan derfor ikke på samme tid varetage rollen som § 54,2, bisidderrollen eller roller efter § 52 overfor forældrene eller deres anbragte børn.
 • Medlemmer af-PS foreningen har som støttepersoner kun kontakt med forvaltning eller anbringelsessted sammen med forældrene og efter forældrenes ønske. Hvis støttepersonen, i forbindelse med ansættelsen, får oplysninger af sagsbehandleren om sagen, så orienterer støttepersonen forældrene om, hvad de har fået at vide.
 • Såfremt støttepersonen deltager i møder med eksempelvis forvaltning eller anbringelsessted, skal støttepersonens rolle være aftalt med forældrene i forvejen, og han/hun kan ikke være forældrenes talerør/bisidder.
 • Støttepersonen har kun adgang til sagsakter i det omfang, forældrene ønsker det.


Bestyrelsen


Jette Damlund

Formand


Helle Holmgren

Næstformand

KassererCharlotte Biller Gade
Bestyrelsesmedlem

Anna-Kari Thomsen

Bestyrelsesmedlem


Ledig post

Bestyrelsesmedlem
Altid plads til en til...

PS Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse

Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling og består af 4-6 medlemmer og 2 suppleanter. Alle arbejder frivilligt. 

Bestyrelsen holder zoommøder hver måned og to gange om året samles bestyrelsen fysisk til heldagsmøde.

PS Foreningens telefon passes  pt. af Charlotte Biller gade.

Bestyrelsen deler opgaven at sikre at relevante opslag bliver delt på de sociale medier: Facebook - Instagram - Linkedin.

Foreningens medlemmer har adgang til en lukket facebookgruppe.

Ud over bestyrelsen har foreningen organiseret sig med diverse udvalg/opgaver:

 • Etisk udvalg
 • PR udvalg 
 • Fremtidsudvalg
 • Mentorordning for nye medlemmer
 • Afholdelse af grundkurser for nye medlemmer

ERFA-grupper er et af de vigtigste elementer i foreningsarbejdet. Her deltager medlemmerne i grupper,  hvor deltagerne støtter hinanden i arbejdet som § 54 støttepersoner.

PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software