Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in
Ankestyrelsen    http://www.ast.dk

Socialstyrelsen - Viden til gavn   http://www.socialstyrelsen.dk

ForældreLANDSforeningen FBU    http://www.fbu.dk

VIVE - Det nationale forsknings og analysecenter for velfærd    http://www.vive.dk

Kommunernes Landsforening      http://www.kl.dk

VISO  https://socialstyrelsen.dk/viso 

Børneombudsmanden    https://boernekontoret.ombudsmanden.dk/

Folketingets ombudsmand  http://www.ombudsmanden.dk

Børns Vilkår https://bornsvilkar.dk/   

Mødrehjælpen https://moedrehjaelpen.dk/

Retsinformation - Lov om social service  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1114

De anbragtes vilkår https://www.deanbragtesvilkar.dk/

Foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel  https://rift.center/

Forældrestøtten i København https://www.foraeldrestoetten.kk.dk/

Mentorbarn https://mentorbarn.dk/PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software