PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Publikationer

  

Håndbog om forældresamarbejde.pdf 

Håndbog om forældresamarbejde og støtte ved anbringelse af børn og unge - fra Socialstyrelsen Det har du ret til - til forældre hvis barn skal anbringes eller er anbragt..pdf

Pjece til forældre til børn og unge, der skal eller er anbragt udenfor hjemmet -  fra Socialstyrelsen


Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er anbragt..pdf

Ankestyrelsen har undersøgt  kommunernes praksis for at iværksætte støtte efter § 54 til forældre,  hvis barn er anbragt.  April 2021.


Svære anbringelsessager - rapport.pdf

Erfaringer fra VISO-rådgivningsforløbKABU rapport

En undersøgelse af støttepersonens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

En gammel rapport, men stadig brandaktuel.


Forældrefolder

Lille folder fra forældregruppe tilknyttet PS Foreningen


Når du fylder 18 år

Pjece udgivet af Børnerådet om bl.a. efterværn.


Når du ikke kan bo derhjemme 12 - 17 år

Pjece udgivet af Børnerådet


Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Børnerådets bog til højtlæsning for mindre børn.


Forældreinddragelse i anbringelsesforløb

Et bacherlorprojekt på socialrådgiveruddannelsen 2017


Når du ikke kan bo derhjemme 8 - 11 år

Pjece udgivet af Børnerådet

PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software