Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Publikationer - (bemærk nyeste ligger sidst)

  

Håndbog om forældresamarbejde.pdf 

Håndbog om forældresamarbejde og støtte ved anbringelse af børn og unge - fra Socialstyrelsen Det har du ret til - til forældre hvis barn skal anbringes eller er anbragt..pdf


Pjece til forældre til børn og unge, der skal eller er anbragt udenfor hjemmet -  fra SocialstyrelsenStøtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er anbragt..pdf

Ankestyrelsen har undersøgt  kommunernes praksis for at iværksætte støtte efter § 54 til forældre,  hvis barn er anbragt.  April 2021.


Svære anbringelsessager - rapport.pdf

Erfaringer fra VISO-rådgivningsforløb
En rapport om trivsel blandt børn af forældre med psykisk sygdom. Med konkrete anbefaling til at hjælpe børnene.

Mentorfamilie

En VIVE rapport om mentorfamilier til anbragte børn - 2021

Forældreinddragelse
- til barnets bedste

´Rør ikke ved min datters hestehale uden at spørge mig først'

Børnesagens Fællesråd

en del af KABU projektetKABU rapport

En undersøgelse af støttepersonens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

En gammel rapport, men stadig brandaktuel.


Forældrefolder

Lille folder fra forældregruppe tilknyttet PS Foreningen


Pjece udgivet af Børnerådet om bl.a. efterværn.


Når du ikke kan bo derhjemme 12 - 17 år

Pjece udgivet af Børnerådet


Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Børnerådets bog til højtlæsning for mindre børn.


Forældreinddragelse i anbringelsesforløb

Et bacherlorprojekt på socialrådgiveruddannelsen 2017


Når du ikke kan bo derhjemme 8 - 11 år

Pjece udgivet af Børnerådet


Karakteristik af udsatte forældre

VIVE-pjece 2019 der beskriver hvad der karakteriserer udsatte forældre, deres behov for støtte og hvilken støtte de får.


       Forældreinddragelse i     myndighedssagsbehandling


     VIVE-rapport marts 2023
om  forældres oplevelse af sags
behandling når deres børn har en børnesag.


Håndbog om barnets lov

Håndbogen supplerer lovteksten og kan fungere som opslagsværk.

Udgivet af Social- og boligstyrelsen efterår 2023Håndbogen om ICS og udredningsværktøjet

Viser hvordan ICS og udredningsværktøjet kan anvendes i sagsbehandlingen

Social og Boligstyrelsen 2023

Børns perspektiver

Et overblik over metoder til at tilvejebringe børns perspektiver på deres liv.


VIVE 2024PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software