Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Hvad kan en støtteperson ?
Det kan din støtteperson:

Tale med dig om de følelser og tanker du har i forbindelse med anbringelsen.

Gennemgå sagsakter, rapporter, undersøgelser sammen med dig mv.

Forberede, deltage i og evaluere møder - hjælpe med at huske, hvad der skal siges, spørges om og huske, hvad der blev sagt.

Støtte samarbejdet mellem dig/jer, rådgiver og anbringelsessted.

Hjælpe med afklaring af spørgsmål i forhold til lovgivningen.

Det er dig, der bestemmer, hvad du vil tale med din støtteperson om.

Din støtteperson er uvildig, og uafhængig af kommunen.


Hvor og hvor ofte mødes du med din støtteperson:

Det er gratis for dig at have en støtteperson. Din bopælskommune betaler din støtteperson.

Det er kommunen der beslutter, hvor meget de vil betale,  og dermed også hvor mange timer, du kan få i støtte.

Det er almindeligt at mødes med sin støtteperson 2 - 4 gange om måneden. Din støtteperson kommer hjem til dig, men I kan også vælges at mødes et andet sted.

Du kan også aftale med din støtteperson at I kan mødes på Zoom, Messenger, telefonisk eller lignende.

Hvor ofte og hvornår du kan have kontakt med din støtteperson, aftaler I indbyrdes.Det kan du ikke bruge din støtteperson til:

Din § 75 støtte bliver ikke din ven eller veninde, men er en voksen, du kan tale med.

Din § 75 Støtte er ikke din bisidder og tager ikke stilling til anbringelsen eller forvaltningens beslutninger i øvigt.


PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software