Menu
Log in

PS-foreningen

Foreningen af professionelle støttepersoner

Tlf. 51230028

Mail: kontakt@psforeningen.dk

 

Log in

Hvis du som forældre får afslag på en § 75 støtteperson eller hvis du ikke kan få den støtteperson, du ønsker:

Dette opslag er lavet, fordi vi i foreningen desværre indimellem hører om at du, som forældre, ikke får den § 75 støtteperson, som du selv ønsker.

Vi ønsker at arbejde for, at din retssikkerhed øges.

Opslaget er ment som hjælp til dig, hvis der bliver givet afslag på den støtteperson, du har valgt, eller hvis du oplever, ikke at kunne få den ønskede støtteperson på grund af uenighed mellem støttepersonen og kommunen om rammen for dit og støttepersonens samarbejde.

Det er en ret at få en neutral § 75 støtteperson, når ens barn/børn er anbragt. Faktisk kan du få en støtteperson allerede fra det tidspunkt, hvor ordet ”anbringelse” indgår i kommunens planer.

Det gælder både, når det er en anbringelse med eller uden samtykke.

Hvis ikke du bliver tilbudt det af sagsbehandleren, kan du selv finde en støtteperson, f.eks. her på vores åbne medlemsliste.

Når du har haft den første kontakt med støttepersonen, vil vedkommende tage kontakt med rådgiveren i din kommune. De to skal løn- og kontraktforhandle om rammen for dit og støttepersonens samarbejde, og når det er på plads, starter dit og støttepersonens samarbejde.

Det kan dog gå sådan, at kommunen ikke vil ansætte støttepersonen eller støttepersonen ikke vil indgå i den ramme, som kommunen udstikker, hvilket betyder, at der ikke bliver et kontraktforhold. Dermed kan samarbejdet ikke begynde og du kan ikke få den støtteperson, du ønsker.

  • 1.       Hvis kommunen ikke vil ansætte den valgte støtteperson: Det er en afgørelse, som du har ret til at få på skrift, og dermed har du klageret. Den vigtige del af dette er, at få afgørelsen på skrift. Og derefter har du 4 ugers klagefrist fra du modtager den skriftlige afgørelse. Når du siger eller skriver, at du vil klage over afgørelsen, skal rådgiveren og teamet genoverveje afgørelsen. Hvis kommune fastholder afgørelsen, skal kommunen sende din klage videre til Ankestyrelsen (læs om Ankestyrelsen nederst på denne side).
  • 2.       Hvis § 75 støttepersonen ikke kan acceptere kontraktforholdene: Så henholder de fleste kommuner sig til, at de har tilbudt en § 75 støtte, som loven byder. De kan fastholde, at de har bestemte rammer for udførelsen af opgaven, inkl. timeantal og honorering. Der findes desværre ikke mulighed for at klage til kommunen over en afgørelse, når det er støttepersonen, der sætter en afgrænsning. Vi vil dog anbefale, hvis du har overskuddet og har et stort ønske om netop den valgte støtteperson, at kontakte lederen af familieafdelingen i kommunen, og/eller borgmesteren, og argumentere for, hvorfor det skal være netop den støtteperson. Hvis du ikke føler dig hørt af kommunen, kan du også rette henvendelse til borgerrådgiver/vejleder, hvis der findes en sådan i din kommune. De kan være behjælpelige i forhold til at blive hørt omkring din retsikkerhed.                                                       En anden mulighed er også at du kan kontakte Ankestyrelsen. Vi mener, at retssikkerheden er på spil, når man ikke frit kan vælge den neutrale person, der skal støtte, rumme og vejlede en igennem ens barns anbringelse.
  • 3.       Hvis kommune ønsker, at det skal være en støtteperson fra deres eget korps eller liste: Du kan fastholde dit ønske om den person, du har valgt. I lovgivningen står der, at det skal være en neutral person, der giver støtte efter § 75 og er man ansat i kommunen (og ikke af kommunen), anser vi ikke vedkommende for at være neutral. Du kan bede om afgørelsen på skrift, og du har dermed mulighed for at klage over afgørelsen; først til din sagsbehandler, der derefter skal sende klagen videre til Ankestyrelsen, hvis afgørelsen fastholdes.
  • 4. Det kan også være en mulighed at rette henvendelse til Retshjælpen. Åbningstiderne kan variere afhængigt hvor i landet, du bor.  Man kan også ringe til telefonretshjælpen, hvis man bor øst for storebælt på tlf.nr. 88 44 21 10, tirsdage og torsdage mellem kl. 15.00-20.00.                                                                                                                                                                                            
  • Ankestyrelsen er et organ uden for kommunerne og er derfor neutral. De, der forholder sig til klagen, er jurister og de forholder sig alene til, om lovgivningen er overholdt. Efter nogle mdr. får du deres afgørelse på skrift.

Kontaktoplysninger til Ankestyrelsen: Teglholmsgade 3, 2450 Kbh. SV, tlf.nr 33411200 (der er træffetid mellem kl. 9-15). E-mail adresse: ast@ast.dk

Det er ikke muligt, at den valgte støtteperson klager på dine vegne. For det første ophæver det støttepersonens neutralitet, og for det andet er det kun forældremyndighedens indehavere, der har klageret.


PS-foreningen v/ Jette Damlund (bestyrelsesformand)

CVR. 34780447 -Tlf. 51 23 00 28

Mail: kontakt@psforeningen.dk

Powered by Wild Apricot Membership Software